1.0 Umum

Pemilikan Laman Web: Laman web dan nama domain ini muslimshop.com.my dimiliki dan dikendalikan oleh Amal Khalifah Enterprise (AS0375778-M).

Terminologi: Ketika kita merujuk kepada "Anda" dan "Anda", kita bermaksud pengguna Laman Web dan pembeli barang.

Terma dan Syarat terikat kepada anda: Terma dan syarat ini membentuk kontrak yang mengikat secara sah antara kami dan anda. Penerimaan anda terhadap terma dan syarat diberikan semasa anda membeli barang dari kami. Anda harus membaca terma dan syarat ini dengan teliti sebelum membeli sesuatu dari Laman Web ini.

Terma dan Syarat dapat diubah kapan saja: Kami berhak untuk mengubah terma dan syarat di mana Laman Web dan Barang disediakan. Sebarang perubahan dalam terma dan syarat akan berlaku untuk semua pesanan baru setelah dimasukkan dalam teks terma dan syarat ini dan diterbitkan di Laman Web. Anda harus memeriksa terma dan syarat yang diposkan di Laman Web secara berkala untuk memastikan bahawa anda mengetahui dan mematuhi versi semasa.

Pertanyaan mengenai terma dan syarat: Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai terma dan syarat, Barang atau Laman Web, sila e-mel kami di [email protected] atau Whatsapp 6010-3788323

2.0 Maklumat mengenai Laman Web dan Barangan

Bahagian ini menetapkan beberapa istilah mengenai maklumat di Laman Web dan perihalan Barang.

Hak harta intelek laman web: Hak harta intelek dalam semua perisian dan kandungan yang disediakan untuk anda di atau melalui laman web adalah hak milik kami atau hak milik pemberi lesen kami dan semua hak tersebut dilindungi oleh kami dan pemberi lesen kami. Anda tidak diizinkan untuk menerbitkan, memanipulasi, menyebarkan atau memperbanyak, dalam format apa pun, kandungan atau salinan kandungan yang dibekalkan kepada anda atau yang muncul di Laman Web dan anda juga tidak boleh menggunakan kandungan tersebut berkaitan dengan perniagaan atau komersial apa pun perusahaan.

Lesen cap dagang: Muslim Shop Malaysia adalah tanda dagang milik Muslim Shop Malaysia Center dan tiada lesen atau persetujuan diberikan kepada anda untuk menggunakan tanda dagangan ini dengan cara apa pun, dan anda bersetuju untuk tidak menggunakan tanda dagangan ini atau sebarang tanda dagang yang boleh berwarna serupa tanpa kami kebenaran bertulis.

Penerangan mengenai Laman Web dan Barangan: Kami cuba memastikan bahawa semua maklumat di Laman Web, termasuk perihalan Barang dan harga tersenarai, adalah tepat dan betul setiap saat. Namun, kesilapan memang berlaku. Kami akan berusaha menyelesaikan semua kesalahan maklumat di Laman Web secepat mungkin, dan jika kami berpendapat bahawa kesalahan seperti itu telah mempengaruhi pembelian Barang anda, kami akan berusaha memberitahu anda. Namun, kerana kami mengambil langkah-langkah ini, kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atas kesalahan di Laman Web.

Perbezaan antara membeli-belah di kedai dan internet: Anda harus ingat bahawa membeli minyak wangi dan produk lain melalui internet memberikan pengalaman membeli-belah yang berbeza daripada membeli di kedai. Khususnya anda mengakui bahawa:

1) Hanya satu kod promosi yang boleh digunakan pada satu masa;
2) Warna yang ditunjukkan untuk Barang di Laman Web akan bergantung pada banyak faktor - termasuk tetapan paparan anda;
3) Semua ukuran dan ukuran adalah anggaran;
4) Semua Barang bergantung pada ketersediaan - kami mungkin tidak dapat memberikan pesanan anda;
5) Sebarang anggaran penghantaran yang diberikan di Laman Web atau melalui e-mel adalah anggaran sahaja;
6) Barang dan promosi yang ditawarkan di Laman Web mungkin tidak tersedia di kedai dan sebaliknya

3.0 Membeli Barang

Pesanan anda hanya merupakan tawaran untuk membeli Barang dari kami, dan tidak membentuk kontrak yang mengikat sehingga diterima oleh kami. Di mana anda memesan lebih dari satu produk atau bahawa Pesanan anda mengandungi serangkaian tawaran harga untuk setiap produk.

Pengakuan Pesanan: Setelah menerima pesanan anda, kami akan mengirimkan e-mel pengakuan pesanan kepada anda ke alamat e-mel yang anda berikan dalam proses Pesanan. E-mel pengesahan Pesanan ini akan mengandungi nombor Pesanan anda, perincian Barang yang dipesan dan anggaran penghantaran. Perhatikan bahawa e-mel ini hanya untuk mengetahui bahawa pesanan anda telah diterima, dan bukan penerimaan oleh kami sebarang tawaran untuk membeli Barang.

Syarat memproses pesanan anda: Kami mesti menerima pembayaran penuh kedua-dua harga Barang dan sebarang caj penghantaran sebelum kami dapat menerima sebarang tawaran. Sekiranya anda memilih untuk membayar dengan kad kredit atau debit, kami akan memproses pembayaran pada saat menyiapkan Barang anda untuk pengiriman dengan pengecualian dari pesanan 90 minit, di mana pembayaran akan diproses setelah menerima Pesanan anda.

Penerimaan Pesanan: Tawaran yang dibuat oleh anda untuk membeli produk hanya akan dianggap diterima oleh kami apabila kami menghantar produk tersebut kepada anda dan menghantar e-mel penghantaran pesanan yang merangkumi perincian produk kepada anda. KAMI berhak menolak sebarang tawaran dalam Pesanan sebelum penerimaan ,. Sekiranya produk tidak tersedia, kami akan memasukkan maklumat mengenai produk yang tidak tersedia dalam e-mel penghantaran pesanan. Produk yang tidak tersedia tidak akan dimasukkan dalam kontrak untuk produk yang dihantar.

Mata wang yang dipaparkan: Semua harga dan caj di Laman Web adalah Ringgit Malaysia (RM) lalai. Mata wang yang berbeza boleh diubah pada pilihan laman web menjadi Dolar Amerika Syarikat (AS) atau Dolar Singapura (SG).

4.0 Penghantaran

Masa penghantaran hanya dianggarkan: Kami berusaha untuk memastikan bahawa produk yang anda pesan disediakan pada tarikh penghantaran yang dipersetujui dan di mana masa yang sesuai, namun kelewatan kadang-kadang tidak dapat dielakkan kerana keadaan yang tidak dijangka. Baik Muslim Shop Malaysia, Amal Khalifah Enterprise atau syarikat penerbangan yang dicalonkan tidak akan bertanggungjawab atas kelewatan atau kegagalan untuk menyampaikan Produk dalam jangka masa yang ditentukan.

Risiko kehilangan dan kerosakan produk berpindah kepada anda pada tarikh dan masa penghantaran produk.

5.0 Mengembalikan Barang

Sila baca terma & syarat di bawah dengan teliti sebelum mengembalikan produk anda kepada kami:

Kami menerima pengembalian sehingga 14 hari setelah anda menerima pesanan anda. Harap maklum bahawa caj penghantaran dan kupon yang digunakan tidak akan dikembalikan.

Sekiranya anda mengembalikan produk, sila hubungi kami terlebih dahulu di [email protected] atau Whatsapp 6010-3788323 akan memberi anda arahan lebih lanjut.

Pastikan juga bahawa:

- Item ada dalam bungkusan asalnya seperti bagaimana barang itu dihantar
- Tanda produk masih utuh
- Mereka tidak dicuci dan tidak dipakai
- Borang pengembalian diisi dan dilampirkan pada bungkusan

Sekiranya pelanggaran terhadap salah satu syarat di atas berlaku, kami berhak untuk menolak pembayaran balik.

Pelanggan yang mengembalikan produk mereka disarankan untuk menggunakan perkhidmatan penghantaran yang membolehkan anda mengesan bungkusan pelacakan bungkusan anda sendiri, kerana kami tidak memikul tanggungjawab jika bungkusan itu hilang.

Sila kembalikan produk ke alamat di bawah:

Perdagangan Faruq Jamil
Lot 2346 Pdg Masjid, Batu 21, Jln Kodiang,
06100 Kodiang, Kedah.
010-3788323

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan lebih lanjut, sila hubungi kami di [email protected] atau Whatsapp 6010-3788323

Jangan lupa untuk melengkapkan borang pengembalian dengan produk yang anda kembalikan. Kos mengembalikan barang kepada kami adalah tanggungjawab anda.

Harap maklum bahawa kami hanya membenarkan satu kali pengembalian setiap pesanan (Pesanan dibuat menggunakan kredit kedai tidak akan dianggap sebagai pesanan baru).

6.0 Promosi

Promosi yang ditawarkan di Laman Web hanya tersedia di Laman Web dan bukan di laman web lain.